مسولیت جوانان در اجتماع امروز | بلاگ

مسولیت جوانان در اجتماع امروز

تعرفه تبلیغات در سایت

عبیدالله طارق

جوانان فرهمند ونخبه کشور شما وارث این کشور هستید که تجربه چندین هزار سال فرهنگ وچندین رویداد وانقلاب های بزرگ در تحولات های جهانی وجنگهای جهانی از جمله آموخته هاست که باید بدانیم برای ملت ما تنها ترین کلاه که در سرش مانده است. رویدادها وپیا مد های گونا گون بوده که شالوده وزیر بنایی سا ختاری جامعه مان را به تاراج برده است. ما بیشتر ازهمه ملت ها دیگر نیاز مندی اندیشه وتفکر هستیم تا راهگشای یکسره از نیازهای جامعه خودمان باشیم ودر کناری ملت های جهان حضوری فعال 
داشته باشیم . از قول جامعه شناسان تحول ودگرگونی در هر جامعه بطور کل نیروی بزرگ اجتماعی 
به عهده دارد پس جوانان قشر بزرگ جامعه از نیرو  هستند. که درهر جامعه وهر ساختار می توانند تحول ودگرگون ایجاد کنند ما برای جامعه  مان از بزرگ ترین نیرو برخورداریم آینده سیاسی سرنوشت سیاسی وآنچه بصورت واحد  وبازدارنده وهشداردهنده است می تواند مارا به طرف یک دیگر سوق دهد نیروی جوان فکری واجتماعی ماست. بحران فعلی آزمون قرار گرفتن کشور مان ونادیده گرفتن ارزشها،

وظیفه جوانان در جامعه امروز,وظیفه جوانان مومن در جامعه امروز,...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : شنبه 20 شهريور 1395 ساعت: 19:17